Измерване и данни

За този урок

Когато измерваме каквото и да било, го правим в 'единици', дефинирани от хората. Различни единици са дефинирани на различни места и за различни мащаби. Двете най-често срещани са обичайните единици за Съединените Щати и метричните единици. Нека да помислим как да превръщаме от едната система в другата! Също така ще продължим да мислим за периметър и площ!