Основно съдържание

Умножение и деление

За този урок

Нека продължим с приключението на умножение и деление, което започнахме в трети клас. Ще разгледаме умножение и деление с цели числа и ще открием, че понякога когато делим, получаваме остатък. Тези уроци също ще ни помогнат при умножение на многоцифрени числа, дълго деление и решаване на задачи с думи. Да го направим, хора!