Основно съдържание

Умножение и деление

Учи
Умножение на едноцифрени числа с 10, 100 и 1000Умножение на едноцифрени числа с кратни на 10, 100 и 1000Умножение с десетици
Упражнения
Умножение на едноцифрени числа с 10, 100 и 1000Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на едноцифрени числа с кратни на 10, 100 и 1000Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение с десетициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Пример за използване на намирането на лице като начин за умножениеУмножаване с помощта на разпределителното свойствоУмножаване с метода за намиране на лице: 6 x 7981 Умножение с метода за намиране на лице: 78 x 65Умножение с модел за площ: 16 x 27Сравнение на умножението и намирането на лице на правоъгълник
Упражнения
Умножение с използване на реда на цифрите в числатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на дву-, три- и четирицифрени числа с помощта на моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на 2-цифрени числа с модели за площОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Умножение на двуцифрено с едноцифрено числоУмножение на трицифрено с едноцифрено числоУмножение: двуцифрено по едноцифрено (с преминаване)Умножение на трицифрено с едноцифрено число (с преминаване)Умножение на четирицифрено с едноцифрено (с преминаване)Умножение на двуцифрени числа
Упражнения
Умножение без преминаванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение с преминаванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на двуцифрени числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Сравняване чрез умножение: основиСравняване чрез умножение и събиране: жирафСравняване чрез умножение и събиране: париСравняване чрез умножение: възрастСравняване чрез умножение: магия
Упражнения
Сравни чрез умножениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за сравняване чрез умножениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Частни, кратни на 10 Съкращаване на нули при деление
Упражнения
Частни, кратни на 10Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Съкращаване на нули при деление Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Деление, използващо местоположението на цифритеОнагледяване на делението с помощта на лице на правоъгълник
Упражнения
Раздели като използваш местоположението на цифритеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на едноцифрени числа (с онагледяване)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение в дългото деление (без остатък)Деление с опашка: 280÷5
Упражнения
Деление с едноцифрени числа (без остатъци)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Нули в делимото (без остатъци)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Нули в делимото (без остатъци)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Запознаване с понятието остатъкКакво представляват остатъцитеКакво е остатъкДълго деление с остатък: 3771÷8Дълго деление с остатък: 2292÷4
Упражнения
Запознаване с понятието остатъкОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление с остатък (основно)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление с остатъциОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Текстова задача за деление: американски футболТекстова задача за умножение: пица
Упражнения
Текстови задачи за умножение и делениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с множество стъпки на изчислениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Представяне на текстови задачи в множество стъпки с помощта на уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с цели числа в няколко стъпкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Нека продължим с приключението на умножение и деление, което започнахме в трети клас. Ще разгледаме умножение и деление с цели числа и ще открием, че понякога когато делим, получаваме остатък. Тези уроци също ще ни помогнат при умножение на многоцифрени числа, дълго деление и решаване на задачи с думи. Да го направим, хора!