Основно съдържание

Позиция и закръгляване

За този урок

От известно време изучаваме позицията в числата като работим с единици, десетици и стотици. Но вече сме готови да се справим с всички цели числа, включително и числа в хиляди, милиони и отвъд!