If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нагледно сравняване на обикновени дроби. Преговор.

Преговори как се сравняват обикновени дроби с помощта на модели и числови оси и се опитай да решиш няколко задачи.

Сравняване на обикновени дроби

Можем да сравняваме обикновените дроби, като преценим коя заема по-голяма част от едно и също цяло.

Сравняване на обикновените дроби с помощта на модели на дробите

Нека разгледаме един пример.
Сравни 46 и 69, като използваш знак >,< или =.
Най-напред нека да разделим две еднакви цели на шестини и на деветини.
Два кръга с равни размери, единият разделен на шест равни части, а другият разделен на девет равни части.
След това трябва да оцветим 4 от шестините, за да изобразим 46 и 6 от деветините, за да изобразим 69.
Два кръга с еднакви размери, единият е разделен на 6 равни части, четири от които са оцветени. Вторият кръг е разделен на девет равни части, шест от които са оцветени. Площта на четирите оцветени части на първия кръг е равна на площта на шестте оцветени части на втория кръг.
Дробите представят една и съща част от цялото. Следователно те са равни.
46=69
Искаш ли да научиш повече за сравняването на обикновени дроби с помощта на модели? Виж това видео.

Сравняване на обикновени дроби с помощта на числови оси

Нека разгледаме един пример.
Сравни 53 и 96 с >,< или =.
Цифрова ос, означена от 0 до 2, като деленията при 0, 1, и 2 са подчертани. Деления при всяка една шеста, като е поставена синя точка при делението с означение пет трети и десет шести.
Нека да помислим къде на числовата ос се намира всяка дроб.
Цифрова ос, означена от 0 до 2, с подчертани деления при 0, шест шести и 2. Деленията са при всяка една шеста, като има зелена точка при девет шести и синя точка при десет шести, което е означено и като пет трети.
На числовата ос 53 се намира надясно от 96, следователно дробта 53 е по-голяма от 96.
53>96
Искаш ли да научиш повече за сравняването на обикновени дроби с помощта на числови оси? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Сравни дробите с >,< или =.
Съвет: Помисли как можеш да оцветиш правоъгълниците по-долу, за да сравниш по-лесно дробите.
34
45
Два реда с еднаква дължина са съставени от правоъгълници. Горният ред съдържа четири правоъгълника с еднакви размери, а долният ред съдържа пет правоъгълника с еднакви размери.

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.