If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нагледно сравняване на обикновени дроби. Преговор.

Преговори как се сравняват обикновени дроби с помощта на модели и числови оси и се опитай да решиш няколко задачи.

Сравняване на обикновени дроби

Можем да сравняваме обикновените дроби, като преценим коя заема по-голяма част от едно и също цяло.

Сравняване на обикновените дроби с помощта на модели на дробите

Нека разгледаме един пример.
Сравни start fraction, 4, divided by, 6, end fraction и start fraction, 6, divided by, 9, end fraction, като използваш знак is greater than, comma, is less than или equals.
Най-напред нека да разделим две еднакви цели на шестини и на деветини.
Два кръга с равни размери, единият разделен на шест равни части, а другият разделен на девет равни части.
След това трябва да оцветим 4 от шестините, за да изобразим start color #11accd, start fraction, 4, divided by, 6, end fraction, end color #11accd и 6 от деветините, за да изобразим start color #1fab54, start fraction, 6, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54.
Два кръга с еднакви размери, единият е разделен на 6 равни части, четири от които са оцветени. Вторият кръг е разделен на девет равни части, шест от които са оцветени. Площта на четирите оцветени части на първия кръг е равна на площта на шестте оцветени части на втория кръг.
Дробите представят една и съща част от цялото. Следователно те са равни.
start color #11accd, start fraction, 4, divided by, 6, end fraction, end color #11accd, equals, start color #1fab54, start fraction, 6, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54
Искаш ли да научиш повече за сравняването на обикновени дроби с помощта на модели? Виж това видео.

Сравняване на обикновени дроби с помощта на числови оси

Нека разгледаме един пример.
Сравни start fraction, 5, divided by, 3, end fraction и start fraction, 9, divided by, 6, end fraction с is greater than, comma, is less than или equals.
Цифрова ос, означена от 0 до 2, като деленията при 0, 1, и 2 са подчертани. Деления при всяка една шеста, като е поставена синя точка при делението с означение пет трети и десет шести.
Нека да помислим къде на числовата ос се намира всяка дроб.
Цифрова ос, означена от 0 до 2, с подчертани деления при 0, шест шести и 2. Деленията са при всяка една шеста, като има зелена точка при девет шести и синя точка при десет шести, което е означено и като пет трети.
На числовата ос start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, end color #11accd се намира надясно от start color #1fab54, start fraction, 9, divided by, 6, end fraction, end color #1fab54, следователно дробта start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, end color #11accd е по-голяма от start color #1fab54, start fraction, 9, divided by, 6, end fraction, end color #1fab54.
start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, is greater than, start color #1fab54, start fraction, 9, divided by, 6, end fraction, end color #1fab54
Искаш ли да научиш повече за сравняването на обикновени дроби с помощта на числови оси? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Сравни дробите с is greater than, comma, is less than или equals.
Съвет: Помисли как можеш да оцветиш правоъгълниците по-долу, за да сравниш по-лесно дробите.
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction
start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Два реда с еднаква дължина са съставени от правоъгълници. Горният ред съдържа четири правоъгълника с еднакви размери, а долният ред съдържа пет правоъгълника с еднакви размери.

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.