If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на дроби с различни числители и знаменатели

Задача

Роуан има 3 парчета прежда, както е показано по-долу.
  • червено парче прежда, което е с дължина 34 метра
  • жълтопарче прежда, което е с дължина 68 метра
  • синьо парче прежда, което е с дължина 412 метра
Кой израз сравнява правилно дължините на 2 парчета прежда?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?