If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за сравняване на обикновени дроби

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието е дадено, че Кати съставила таблица, за да покаже времето, отделено от нея за домашни през изминалата седмица. Тук виждаме различните предмети и после отделеното за тях време в часове. За математика тя е отделила 3/4 часа, за четене 7/8 часа, за писане 3/6 часа, за природознание 5/10 часа. Питат ни за кои предмети Кати е отделила повече от две трети часа. Постави видеото на пауза и опитай да отговориш. По същество трябва да разберем кои от тези дроби са по-големи от 2/3 часа. Кои са по-големи от две трети? Всичко тук е дадено в часове. Първо да помислим как да представим две трети. Ще го направя по следния начин – ще чертая на ръка, така че няма да е идеално. Но, ако това тук е едно цяло, мога да го разделя на три равни части, ще опитам да го направя така. Да видим, изглежда ли правилно разделено? Това са три равни части, значи това е една трета, това е една трета, и това е една трета. Две трети са две такива третини, избирам първите две. Не е задължително да са тези две третини. Това е една трета, това са две трети. Да видим можем ли да представим по този начин и другите дроби. Как да представим три четвърти? Отново ще направя едно цяло. Сега ще разглеждаме четвъртини, така че ще го разделя на четири равни части, да видим. Ако го разделя така, това са две равни части, а после всяка от тях ще разделя на две равни части. Може би ето така, а после ето така. Макар и начертано на ръка, това са четири равни части значи тази част е една четвърт, това е една четвърт, това е още една четвърт, и това е една четвърт. Четири четвърти са едно цяло, а три четвърти ще бъдат едно, две и после три четвъртини. Както виждаш, успях да ги направя почти еднакви. Не е идеално, защото чертая на ръка, но виждаш, че три четвърти са повече от две трети. По-голямо е две трети. Значи Кати е отделила повече от 2/3 часа за математика, защото три четвърти е повече от две трети. Значи този отговор ми харесва. Ще поставя квадратче или кръгче около отговорите, които показват, че е отделила повече време или повече от две трети часа за съответния предмет. Да видим четенето – седем осми. За да ги сравним, отново, правя едно цяло, а после искам да видя колко са седем осми, затова ще го разделя на осем равни части. Да видим, ще го разделя първо на две равни части, после ще го разделя на четири равни части, а после ако разделя всяка четвъртина на две, ще получа осем равни части, и ще изглежда ето така. Не е идеално, но мисля, че ще ни помогне. Всяка от тези части е една осма, значи седем осми са равни на една, две, три, четири, пет, шест, седем осми. Очевидно, отново, това е по-голямо от две трети, които са отгоре в лилаво. Значи тя е отделила повече от 2/3 часа за четене. Какво да кажем за писането? Как ще изглеждат три шести? Ще направя отново едно цяло ето тук. Това е едно цяло, което първо ще разделя на третинки, тъй като вече имаме за сравнение ето тук. Можем да погледнем тук и да видим. Това са третини, и ако разделим всяка от тях на две, ще получим шестини, защото имаме шест равни части. Ще изглеждат ето така, а после три от тези шестини, това е една, две, три. Виждаме, че три шести е по-малко от две трети, така че няма да оградя този отговор. Тя не е отделила повече от 2/3 часа за писане. И накрая, но не по значение, природознание. Пет десети. Отново, можем да направим едно цяло ето тук, и да видим сега. Искам да го разделя на десет равни части, така че това са две равни части, и всяка от тях мога да разделя на пет равни части. Да видим. Едно, две, три, четири, пет, мога да се постарая малко повече, три, четири, пет, и това едно, две, три, четири и пет. Можеше да го направя малко по-прегледно, но мисля че и това ще ни помогне. Значи всяка от тези части е една десета. Мога да запиша 1/10, 1/10, мога да отбележа така всички тези десетинки, но нас ни интересуват първите пет десетинки, значи една, две, три, четири, пет десетини. Обърни внимание, че това (5/10) е равно на три шести, и също като 3/6 това е по-малко от две трети. За кои предмети Кати е отделила повече от 2/3 часа? Очевидно е, че това са математика и четене.