Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Приблизително пресмятане на частното, когато полученият резултат не е цяло число

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Хайде да помислим върху следното нещо. Според теб на колко е равно 17 делено на 2? Може би веднага забелязваш, че тук не е очевидно колко трябва да умножим по две, за да получим 17. Няма цяло число, което мога да заместя тук, за да получим 17. Знаем, че две по... да видим – две по осем е малко по-малко от 17. Две по осем е 16. Знаем, че две по девет е равно на малко повече от това, то е равно на 18. Значи този въпросителен знак, две по "въпрос" равно на 17 – това ни помага да установим, че търсеното, че неизвестната стойност тук ще бъде между осем и девет. Тя ще бъде осем цяло и нещо. Да видим друг пример. Ако някой те попита: "Колко е 18 делено на 4?" Не можеш веднага да отговориш точно колко е това, но искам да помислиш кои са двете последователни цели числа, между които се намира числото, равно на 18 делено на четири. Можем да направим нещо подобно. Можем да кажем – да видим, четири по четири е 16, което е по-малко от 18. Можем да умножим четири по пет, което е равно на 20. Това е повече от 18. Значи 4 по въпрос е равно на 18 ни помага да разберем, че понеже 18 е между 16 и 20, този въпросителен знак тук ще бъде между четири и пет. Значи 18 делено на 4 е равно на четири цяло и нещо. Друг начин да разглеждаме или да намерим приблизително резултата от делението е с помощта на неравенство. Да вземем 87 делено на 9 и да го сравним с това 10 ето тук. Има няколко начина да направим сравнение. Можем да кажем, че може би резултатът е по-голям от 10. Може би е равен на 10. Може би е по-малък от 10. Постави видеото на пауза и виж можеш ли да отговориш. Какъв знак ще поставим тук? Дали е по-малко от, дали е по-голямо, или е равно на 10? Знаем, че това не е равно на 10. Знаем, че 90 делено на 9 е равно на 10. Да видим, ако отидем с една стъпка от 9 надолу от това число, получаваме 81 делено на 9, което е равно на 9. Значи 87 делено на 9 е между тези две стойности. Ще използвам друг цвят. Значи 87 делено на девет ще е равно на число, което е между девет и десет. Значи ще е по-малко от десет. Целта на това видео е да започнем да се чувстваме по-удобно с идеята за деление, при което получаваме отговор, който не е цяло число. В бъдеще ще се научим как да го пресмятаме, но засега разглеждаме как да го оценим приблизително и да получиш представа, че отговорът е число, което е между осем и девет. Тук отговорът е между четири и пет. Тук отговорът е между девет и десет, което означава просто, че е девет цяло и нещо, което означава, че отговорът е по-малък от 10.