If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приблизително пресмятане на частно

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието се казва да оценим дали направеното приближение на частното е правилно или е неправилно изчислено. Тук имаме приблизително изчислени няколко частни. Някой е изчислил приблизително, че 2419 делено на 3 е приблизително равно на 7500. Трябва да преценим дали това е вярно, или не е. След това имаме още две частни, за които трябва да преценим дали са изчислени вярно. Постави видеото на пауза и виж дали можеш да се справиш с това самостоятелно., преди да го решим заедно. Добре, сега да решим задачата заедно. Начинът, по който аз бих подходил, е да направя собствени приблизителни изчисления. Да започнем с първото частно. 2419 делено на 3. Един начин да го пресметнем приблизително е да опитаме да намерим някои близки числа, с които пресмятането е по-лесно. Някои хора биха казали, числа, които са по-удобни, така да се каже. Три вече е доста просто число, едно много удобно число. 2419 е малко по-сложно за работа. Но мога да потърся кратно на 3, което да е достатъчно близо до 2419, и което е удобно за пресмятане. Например 3 по 8 е 24. Ако имаме 24 стотици това е равно на 2400, което е лесно за деление на 3. Мога да кажа, че това частно е приблизително равно на 2400 делено на 3. Просто казвам, че 2419 за целите на приблизителното пресмятане е приблизително равно на 2400. 2400 е доста лесно да се раздели на 3. Това тук е равно на... 24 делено на 3 е осем, така че 24 стотици делено на 3 е 8 стотици. Това е равно на 800. Значи 2419 делено на 3 е приблизително 800. Тук е дадено, че е приблизително 7500. Това е много повече от 800. Ако бяха казали 750, тогава можеше да кажем, че това е разумно приближение. Но те казват 7500, което е почти 10 пъти повече от 800. Значи това е погрешно приближение. Добре, сега да видим следващия пример. Отново ти препоръчвам да поставиш видеото на пауза и да опиташ самостоятелно. Отново ще опитам да го пресметна приблизително. 435 делено на 5. Да кажем, че е приблизително равно на... Едно лесно за намиране кратно на 5, което е близо до 435, ако искам да намеря едно удобно число, това е 400. Да кажем, че имаме приблизително 400 делено на 5. Знаем, че 40 делено на 5 е равно на 8... извинявам се, 40 десетици, делени на 5, са осем десетици. Значи това е равно на 80. Можеш да го сметнеш и по друг начин. 5 по осем десетици е равно на 40 десетици, което е равно на 400. Значи това трябва да е приблизително равно на 80. Това е точно това, което те са изчислили приблизително, така че това приближение ми изглежда напълно вярно. Добре, да видим последния пример. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно. Добре, имаме 6202 делено на 2. Можем да кажем, че това е приблизително равно на... Ако искаме да го сметнем много грубо, бих закръглил 6202 на 6000, за да улесня пресмятането максимално. Делено на 2. Значи това са шест хиляди, делени на 2, получаваме 3 хиляди или 3000. Тук обаче е посочено 300. Това е една десета от нашия резултат. Значи това приближение е погрешно. И сме готови със задачата.