If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с две стъпки на изчисление

Задача

Майсторът ковач Бенгъс изковал 32 меча от мед, два пъти по толкова меча от желязо и 19 меча от митрил.
Определи колко меча приблизително е изковал Бенгъс.
Избери един отговор: