Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Текстови задачи с цели числа в няколко стъпки

Задача

След като събрал яйцата от кокошките си, Дейл ги сложил в картонени кутии за продажба. Дейл напълнил 15 картонени кутии с яйца и му останали 7 яйца. Във всяка кутия има по 12 яйца.
Колко яйца е събрал Дейл?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
яйца