If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Записване на десетични дроби и обикновени дроби, по-големи от 1, показани в квадратна мрежа

Сал записва десетични дроби и обикновени дроби, по-големи от 1, показани в квадратна мрежа. Десетичните дроби са ограничени и съдържат само десети и стотни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено е, че всеки голям квадрат представлява едно цяло. Изрази оцветената област като смесено число и като десетична дроб. Постави видеото на пауза и опитай да го решиш. Как ще представиш показаното на диаграмата като смесено число, а после като десетична дроб? Добре, сега да помислим заедно. Първо да започнем със смесеното число. Виждаме, че тук има едно цяло, целият квадрат е оцветен, така че това ще бъде едно цяло. После тук имаме част от второто цяло, която е оцветена. Изглежда, че цялото е разделено на 10 равни части, а после две от тях са оцветени. Значи за смесеното число – имаме едно цяло, а после имаме две части от десет, които са оцветени. Значи диаграмата съответства на числото 1 цяло и 2/10. Тук можеш да видиш, че този квадрат е разделен на десетини, като са оцветени две от тях. А как можем да представим това като десетична дроб? Можем да преобразуваме 1 цяло и 2/10 като десетична дроб. Можем да кажем, че това е едно цяло, после отиваме на мястото на десетите – колко десети имаме? Имаме две десети. Значи числото е 1,2. Да решим друг пример. Този е малко по-сложен. Дадено е, отново, че всеки голям квадрат представлява едно цяло. Отново искат от нас да представим оцветената част като обикновена и като десетична дроб. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно. Добре, да започнем с обикновената дроб. Имаме едно цяло, две цели, а после частично оцветена част от третото цяло. За да изразим това като обикновена дроб, всъщност това ще бъде смесена дроб, можем да кажем, че това тук са две цели. Третото цяло е частично оцветено, така че можем да видим, че то е разделено на стотни, виждаме, че това е решетка десет на десет, значи всяко малко квадратче е една стотна част от цялото. Колко малки квадратчета по 1/100 са оцветени? Да видим, имаме 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и после 71, и две, и три, и четири. Оцветени са 74 малки квадратчета от стоте. Значи смесеното число ще бъде две цяло и седемдесет и четири стотни (две цяло и 74/100). За да го запишем като десетична дроб – имаме две цели, а после отиваме на мястото на десетите – можем да запишем 2 цяло и 74 стотни така (2,74). Това ти е добре познато. Можеш също да помислиш колко десети и колко стотни има тук. Имаме една, две, три, четири, пет, шест, седем десети, а после имаме още четири стотни. Това може да се представи като 74 стотни или като 7/10 и 4 стотни, но и по двата начина задачата е решена.