If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Записване на десетични дроби и обикновени дроби, представени на числова ос

Сал записва десетични дроби и обикновени дроби, по-големи от 1, показани на числова ос. Десетичните дроби съдържат само десети и стотни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Трябва да посочим кое число съответства на точката върху числовата ос, изразено като обикновена, и като десетична дроб. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно. Сега да помислим заедно. Виждаме въпросната точка, която съответства на стойност, по-голяма от четири, но е по-малко от пет. Значи по-голяма от четири, по-малка от пет. Разстоянието между четири и пет е разделено на едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет равни части. Всяко от тези деления е равно на една десета. Значи това тук е четири, а после имаме четири цяло и една десета, четири е точно тук, а това са две десети. Можем да запишем това, ако искаме – да го представим като обикновена дроб или смесено число, това е четири цяло и две десети – 4 цяло и 2/10. Ако искаме да го запишем като десетична дроб, това е четири, а после на мястото на десетите имаме две десети, т.е. 4,2. Готово! Да решим още един пример. Тук отново искат от нас да изразим числото, което съответства на точката от числовата ос, и като обикновена дроб, и като десетична дроб, но този пример е малко по-различен. Да видим можем ли да определим по какво се различава този пример и как да го решим. Постави видеото на пауза и отново опитай самостоятелно. Тук нашата точка не е между две цели числа. Всъщност тя е между десетични дроби. Точката се намира между три цяло и две десети и три цяло и три десети. Значи тя е между три цяло и две десети и три цяло и три десети. Всяко деление е една десета част от десетата. Значи това по същество са стотни. Един начин да го разглеждаме, е, че 3,2 или три цяло и две десети е три цяло и 20 стотни. Три цяло и три десети можем да разглеждаме като три цяло и 30 стотни. Значи това е три цяло и 20 стотни. Това е три цяло и 21 стотни, три цяло и 22 стотни. Точката се намира тук при три цяло и 22 стотни. Разбира се, можем да запишем числото и като смесено число. Това е три цяло и 22 върху 100. Друг начин, по който можем да подходим, е, че започваме от 3,2, три цяло и две десети, тръгваме от тук при три цяло и две десети. После добавяме към него не просто една стотна, а две стотни, така че получаваме три цяло и две десети, а после още две стотни. Готови сме, изразихме числото като обикновена дроб и като десетична дроб.