If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Прости и съставни числа (преговор)

Преговори за простите и съставните числа и реши няколко задачи.

Кои числа са прости?

Прости числа са числата, които имат точно 2 делителя.
Единствените делители на простото число са start color #1fab54, 1, end color #1fab54 и start color #7854ab, start text, с, а, м, о, т, о, end text, end color #7854ab число.
7 е пример за просто число. Неговите единствени делители са start color #1fab54, 1, end color #1fab54 и start color #7854ab, 7, end color #7854ab. То не се дели точно на никое друго число.
Искаш ли да научиш повече за простите числа? Виж това видео.

Упражнение 1: Разпознаване на простите числа

Задача 1A
Кои от тези числа са прости?
12, comma, space, 42, comma, space, 61, comma, space, 87, comma, space, 95
Избери един отговор:
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Кои числа са съставни?

Съставните числа имат повече от 2 делителя. Съставното число има и други делители, освен 1 и start text, с, а, м, о, т, о, end text себе си.
16 е пример за съставно число. Делителите на 16 са 1, comma, 2, comma, 4, comma, 8 и 16. Числото 16 се дели точно (без остатък) на всички тях.
Искаш ли да научиш повече за разпознаването на простите и съсътавните числа? Виж това видео.
Искаш ли да разшириш знанията си за простите и съставните числа? Виж тази статия.

Упражнение 2: Разпознаване на съставните числа

Задача 2A
Кое от тези числа е съставно?
29, comma, space, 41, comma, space, 47, comma, space, 82, comma, space, 89
Избери един отговор:
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.