If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изваждане на смесени числа с прегрупиране

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим как можем да намерим разликата 4 цяло и 1/4 минус 2 цяло и 2/4. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно, преди да го пресметнем заедно. Добре. Първото нещо, което може би опита да направиш, е да представиш това като 4 цяло и 1/4 минус 2 цяло и 2/4. Причината този начин на записване да е удобен, е, че така виждаме, че всяко от тези смесени числа има цяла част, а след това има дробна част. Можем да извадим дробната част от дробната част, а после цялата част от цялата част. Много често това върши работа. Но понякога е възможно при дробните части да се затрудним да извадим 2/4 от 1/4, защото 2/4 е по-голямо от 1/4. Тогава разбираш, че изпадаш в затруднена ситуация. Какво може да се направи? В този случай ще ни помогне така нареченото прегрупиране, защото тук не изваждаме 2/4 от 1/4. Всъщност ние изваждаме 2 цяло и 2/4 от 4 цяло и 1/4. Така че можем да заемем някаква стойност, която се съдържа в тази четворка, и да я представим като дроб. Какво имам предвид? Можем да представим четири като три цяло и 4/4. 4/4 плюс 1/4 дават 5/4. Сега мога да препиша това като 3 цяло и 5/4 минус 2 цяло и 2/4. С какво ни помага това? 5/4 е по-голямо от 2/4. Колко е 5/4 минус 2/4? Това е равно на 3/4. Колко е 3 минус 2? Това е равно на 1. Получаваме 1 цяло и 3/4. Друг начин да разглеждаме това е, че това е същото като 4 минус 2, плюс 1/4, минус 2/4. И отново имаме затруднение с 1/4 минус 2/4, точно както и по-горе. Това, което правим, е да заемем от това 4. Ще представим 4 като 3 плюс 4/4. Това е равно на 4. Разбира се, имаме минус 2 цяло плюс 1/4, минус 2/4. Сега, ако съберем 4/4 и 1/4, това е равно на 5/4. Получаваме 3 минус 2. Тази част и тази част. После ще имаме – ако съберем 4/4 и 1/4, това са 5/4, минус 2/4. Това е съвсем същото като това тук горе. 3 цяло и 5/4 минус 2, минус 2/4. 3 минус 2 е равно на 1. 5/4 минус 2/4 е 3/4.