If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Смесени числа и неправилни дроби (преговор)

Преговори как се представят смесени числа като обикновени дроби и обикновени дроби като смесени числа.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Коя обикновена дроб е неправилна?

Неправилна обикновена дроб наричаме обикновена дроб, чийто числител е по-голям или равен на знаменателя.
По-долу са дадени примери за неправилни дроби:
94,55,73

Кое число е смесено?

Смесено число наричаме число, което се състои от цяло число и правилна обикновена дроб.
По-долу са дадени примери за смесени числа:
412,138,1256

Представяне на смесено число като неправилна дроб

Запиши 345 като неправилна дроб.
345=3+45
345=1+1+1+45
345=55+55+55+45
345=5+5+5+45
345=195
Искаш ли да научиш повече за представянето на смесени числа като неправилни дроби? Виж това видео.
Задача 1A
Запиши като неправилна дроб.
512=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Представяне на неправилна дроб като смесено число

Запиши 103 като смесено число.
33=1 цяло
И така, нека да видим колко пъти можем да изнесем едно цяло от 103.
103=3+3+3+13
103=33+33+33+13
103=1+1+1+13
103=313
Искаш ли да научиш повече за представянето на неправилни дроби като смесени числа? Виж това видео.
Задача 2A
Запиши като смесено число.
138=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • смесено число като 1 3/4

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.