If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Смесени числа и неправилни дроби (преговор)

Преговори как се представят смесени числа като обикновени дроби и обикновени дроби като смесени числа.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Коя обикновена дроб е неправилна?

Неправилна обикновена дроб наричаме обикновена дроб, чийто числител е по-голям или равен на знаменателя.
По-долу са дадени примери за неправилни дроби:
start fraction, 9, divided by, 4, end fraction, comma, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, comma, start fraction, 7, divided by, 3, end fraction

Кое число е смесено?

Смесено число наричаме число, което се състои от цяло число и правилна обикновена дроб.
По-долу са дадени примери за смесени числа:
4, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, comma, 1, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction, comma, 12, start fraction, 5, divided by, 6, end fraction

Представяне на смесено число като неправилна дроб

Запиши 3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction като неправилна дроб.
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start fraction, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, divided by, 5, end fraction
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 19, divided by, 5, end fraction
Искаш ли да научиш повече за представянето на смесени числа като неправилни дроби? Виж това видео.
Задача 1A
  • Електричен ток
Запиши като неправилна дроб.
5, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Представяне на неправилна дроб като смесено число

Запиши start fraction, 10, divided by, 3, end fraction като смесено число.
start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, equals, 1, start text, space, ц, я, л, о, end text
И така, нека да видим колко пъти можем да изнесем едно цяло от start fraction, 10, divided by, 3, end fraction.
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, divided by, 3, end fraction
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
Искаш ли да научиш повече за представянето на неправилни дроби като смесени числа? Виж това видео.
Задача 2A
  • Електричен ток
Запиши като смесено число.
start fraction, 13, divided by, 8, end fraction, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.