If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с преобразуване на мерни единици (метрична система)

Задача

Кучето Бумър изяжда всяка седмица по start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, start text, space, к, г, end text кучешка храна.
Колко грама кучешка храна ще изяде Бумър за 4 седмици?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
грама
Заседна ли?
Заседна ли?