If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с преобразуване на мерни единици (англо-американска система)

Задача

Давид зида тухлена стена. Всяка тухла е с дължина 23 фута. За да направи стената, Давид наредил (от единия до другия край) 20 тухли.
Колко инча е дълга цялата стена?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
инча