If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с преобразуване на мерни единици (англо-американска система)

Задача

Давид зида тухлена стена. Всяка тухла е с дължина start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, start text, space, ф, у, т, а, end text. За да направи стената, Давид наредил (от единия до другия край) 20 тухли.
Колко инча е дълга цялата стена?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
инча
Заседна ли?
Заседна ли?