If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Примери за многостъпково преобразуване на мерни едници (англо-американска система).

Сал показва примери за многостъпково преобразуване на имперски мерни единици.

Видео транскрипция

Бруклин купила 3 фунта макарони и 12 унции сирене, от които да направи макарони със сирене. Какво е общото тегло в унции на макароните и сиренето, взети заедно? Дадено ни е теглото на макароните във фунтове, и ни е дадено теглото на сиренето в унции, и искаме да намерим общото тегло, но и двете трябва да са в унции. Така че нека първо превърнем тези 3 фунта макарони в определено количество унции макарони. Вече знаем, че 1 фунт е равен на 16 унции. Това ни е казано. Така че колко ще бъдат 3 фунта? Ако имам 3 фунта, колко унции ще бъдат това? Препоръчвам ти да спреш видеото и да помислиш върху това. Добре, да видим, ако имаш 3 пъти фунтовете, ще имаш също и 3 пъти унциите. Така че ако 1 фунт е 16 унции, ако имаш 3 по толкова фунтове, ще имаш 3 по толкова унции. 16 по 3 е 48, 48 унции. Значи трите фунта макарони, които е купила Бруклин, могат да бъдат също разглеждани като 48 унции. 48 унции макарони. Тя има 48 унции макарони и 12 унции сирене. Какво е общото тегло в унции, взети заедно? Това ще бъдат 48 унции, 48 унции плюс 12 унции сирене. 48 унции макарони плюс 12 унции сирене ни дават 60 унции макарони и сирене общо. Нека решим още един пример с други единици. Казано ни е, че Дейвид прави стена от тухли. Всяка тухла е дълга 2/3 фута. За направата на стената има 20 тухли, подредени една до друга. Каква е общата дължина на стената в инчове? Трябва да обърнем внимание на единиците. Дадена ни е дължината на всяка тухла във футове. Знаем, че всяка тухла тук, нека нарисувам една тухла, дължината тук е 2/3 от един фут. 2/3 от един фут. Така че колко ще бъде тази дължина в инчове? Ами можем да видим превръщането между футове и инчове. Ако премина от 1 фут на 2/3 фут, трябва да умножа по 2/3. Така че ако 1 фут е 12 инча и искам да знам колко инча са 2/3 фута, или колко са 2/3 фута в инчове, ще умножа отново по 2/3. В двата случая можеш да разглеждаш това като умножаване на двете страни от това преобразуване по 2/3. И по този начин 2/3 от един фут е 2/3 по 12 инча. Така че 12 по 2 върху 3 ще бъде 24 върху 3. Това ще бъде равно на 24 върху 3 инча. Ще напиша само съкращението ин тук. 24 върху 3, което е равно на 8 инча. Така че всяка тухла е дълга... Можеш да я разглеждаш като 2/3 от един фут, или можеш да я разглеждаш като 8 инча. 8 инча дълга. Като имаме 20 наредени тухли една до друга, които образуват стената. Така че каква е общата дължина на стената в инчове? Ами тя ще бъде 8 тухли, всяка тухла е 8 инча, по 20. А 8 по 2 е 16, така че 8 по 20 е 160 инча. Нека решим още една от тези задачи. Като този път ще имаме работа с обем. Тук се казва, че Бланка купува 2 галона зелена боя. Тя използва 5 кварти, за да боядиса предната си веранда и 0,5 кварти за боядисването на люлката на предната веранда. Колко кварти боя е останала на Бланка? Дадено ни е първоначалното количество в галони, но искаме да знаем, колко кварти са й останали. Така че нека превърнем количеството, което е имала отначало, в кварти. Казано ни е, че 1 галон е равен на 4 кварти. Следователно 2 галона ще бъдат равни на... 2 галона ще бъдат два пъти толкова кварти, ще бъдат 8 кварти. Така че това е количеството, с което е започнала. И един от начините да го разглеждаме, е просто да вземем под внимание това преобразуване на единиците, ако имам два пъти по толкова галони, тогава ще имам два пъти толкова кварти, ако искам да изразя този обем в кварти. Единият начин да го разглеждаме, е че тя започва с 8 кварти. Тя започва с 8 кварти. 8 кварти. Тя използва 5 кварти да боядиса предната си веранда. Така че имаме минус 5 кварти за предната веранда, е колкото тя използва. И е използвала 0,5 кварти, за да боядиса люлката. Така че имаме минус 0,5 кварти. Това прилича на "g." 0,5 кварти. Добре, колко ще бъде това? Ами 8 минус 5 е 3, минус 0,5 е 2,5. Следователно накрая тя ще има 2,5 кварти боя. И отговорихме на въпроса по отношение на единиците, които ни интересуват, като използвахме кварти.