If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Американски единици за дължина (инч, фут, ярд и миля)

Преговори колко е дължината на инча, на фута, на ярда и на милята и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Мерни единици за разстояние. Обобщение.

ИнчФутЯрдМиля
63, space, 36052801760start color #e07d10, 1, end color #e07d10
363start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 1760, end fraction
12start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 3, end fractionstart fraction, 1, divided by, 5280, end fraction
start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 12, end fractionstart fraction, 1, divided by, 36, end fractionstart fraction, 1, divided by, 63, space, 360, end fraction

Какво е разстояние?

Разстоянието показва колко е дължината. Например дължината на една змия измерваме с мерни единици за разстояние.
В имперската система мерни единици, която се използва в САЩ, най-разпространените единици за разстояние са инч, фут, ярд и миля.

Колко е дължината на имперските мерни единици за разстояние?

Дължината на монета от един лев (четвърт долар) е приблизително 1 инч.
Дължината на една мъжка обувка е приблизително 1 фут.
Дължината на една китара е приблизително 1 ярд.
Дължината на една писта (на голямо летище) е приблизитено 1 миля.
Искаш да научиш повече за имперските мерни единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнения 1: Оценяване на разстоянието

Задача 1A
  • Електричен ток
Определи най-подходящата мерна единица за измерване дължината на банан.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Преобразуване на по-големи мерни единици в по-малки мерни единици

1, start text, space, ф, у, т, end text, equals, start color #1fab54, 12, end color #1fab54, start text, space, и, н, ч, а, end text
1, start text, space, я, р, д, end text, equals, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, start text, space, ф, у, т, а, end text
1, start text, space, я, р, д, end text, equals, start color #1fab54, 36, end color #1fab54, start text, space, и, н, ч, а, end text
1, start text, space, м, и, л, я, end text, equals, start color #1fab54, 1760, end color #1fab54, start text, space, я, р, д, а, end text
За да превърнем по-големи мерни единици в по-малки мерни единици, умножаваме броя по-големи единици по зеления коефициент за превръщане за съответната по-малка единица.
Пример: Превръщане на футове в инчове
1, start text, space, ф, у, т, end text, equals, start color #1fab54, 12, end color #1fab54, start text, space, и, н, ч, а, end text
start color #11accd, 5, end color #11accd, start text, space, ф, у, т, а, end text, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 12, end color #1fab54, equals, 60, start text, space, и, н, ч, а, end text

Превръщане на по-малки мерни единици в по-големи мерни единици

1, start text, space, и, н, ч, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, ф, у, т, а, end text
1, start text, space, ф, у, т, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 3, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, я, р, д, а, end text
1, start text, space, я, р, д, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, м, и, л, и, end text
За да превърнем по-малки мерни единици в по-големи мерни единици, разделяме броя на по-малките мерни единици на зеления коефициент за превръщане на съответната по-голяма мерна единица.
Пример: Превръщане на инчове във футове
1, start text, space, и, н, ч, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, ф, у, т, а, end text
start color #ff00af, 72, end color #ff00af, start text, space, и, н, ч, а, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 72, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 72, end color #ff00af, colon, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 6, end color #6495ed, start text, space, ф, у, т, а, end text
Пример: Превръщане на ярдове в мили
1, start text, space, я, р, д, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, м, и, л, и, end text
start color #ff00af, 17, space, 600, end color #ff00af, start text, space, я, р, д, а, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 17, space, 600, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 17, space, 600, end color #ff00af, colon, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 10, end color #6495ed, start text, space, м, и, л, и, end text
Искаш да научиш повече за преминаването между имперските мерни единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнениe 2: Преобразуване на мерни единици за разстояние

Задача 2A
  • Електричен ток
Превърни.
3 ярда equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
инча

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж тези упражнения:
Превръщане на по-големи мерни единици в по-малки
Преминаване от една към друга мерна единица