If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Американски единици за дължина (инч, фут, ярд и миля)

Преговори колко е дължината на инча, на фута, на ярда и на милята и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Мерни единици за разстояние. Обобщение.

ИнчФутЯрдМиля
63 360528017601
363111760
1211315280
1112136163 360

Какво е разстояние?

Разстоянието показва колко е дължината. Например дължината на една змия измерваме с мерни единици за разстояние.
В имперската система мерни единици, която се използва в САЩ, най-разпространените единици за разстояние са инч, фут, ярд и миля.

Колко е дължината на имперските мерни единици за разстояние?

Дължината на монета от един лев (четвърт долар) е приблизително 1 инч.
Дължината на една мъжка обувка е приблизително 1 фут.
Дължината на една китара е приблизително 1 ярд.
Дължината на една писта (на голямо летище) е приблизитено 1 миля.
Искаш да научиш повече за имперските мерни единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнения 1: Оценяване на разстоянието

Задача 1A
Определи най-подходящата мерна единица за измерване дължината на банан.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Преобразуване на по-големи мерни единици в по-малки мерни единици

1 фут=12 инча
1 ярд=3 фута
1 ярд=36 инча
1 миля=1760 ярда
За да превърнем по-големи мерни единици в по-малки мерни единици, умножаваме броя по-големи единици по зеления коефициент за превръщане за съответната по-малка единица.
Пример: Превръщане на футове в инчове
1 фут=12 инча
5 фута=512=60 инча

Превръщане на по-малки мерни единици в по-големи мерни единици

1 инч=112 фута
1 фут=13 ярда
1 ярд=11760 мили
За да превърнем по-малки мерни единици в по-големи мерни единици, разделяме броя на по-малките мерни единици на зеления коефициент за превръщане на съответната по-голяма мерна единица.
Пример: Превръщане на инчове във футове
1 инч=112 фута
72 инча=7212=72:12=6 фута
Пример: Превръщане на ярдове в мили
1 ярд=11760 мили
17 600 ярда=17 6001760=17 600:1760=10 мили
Искаш да научиш повече за преминаването между имперските мерни единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнениe 2: Преобразуване на мерни единици за разстояние

Задача 2A
Превърни.
3 ярда =
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
инча

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж тези упражнения:
Превръщане на по-големи мерни единици в по-малки
Преминаване от една към друга мерна единица

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.