If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Американски мерни единици за маса (унции и фунтове)

Преговори колко е масата на една унция и на един фунт и как да превръщаш едната мерна единица в другата.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Мерни единици за маса по Американската мерна система

Масата е количеството тежест. Когато стъпваме на кантар, измерваме своята маса.
В американската мерна система най-често използваните мерни единици за маса са унции и фунтове.

Колко е една унция?

Една филия хляб тежи около 1 унция:

Колко е един фунт?

Една футболна топка тежи около 1 фунт:
Искаш ли да научиш повече за американските мерни единици за маса? Гледай този клип.

Упражнения 1: Измерване на маса

Задача 1A
  • Електричен ток
Определи най-подходящата единица за измерване на масата на хладилник.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Превръщане на фунтовете в унции

1, start text, space, ф, у, н, т, end text, equals, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, start text, space, у, н, ц, и, и, end text
За да превърнем фунтовете в унции, умножаваме броя на фунтовете по числото start color #1fab54, 16, end color #1fab54.
Пример:
start color #ff00af, 30, end color #ff00af, start text, space, ф, у, н, т, а, end text, equals, start color #ff00af, 30, end color #ff00af, dot, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 480, end color #6495ed, start text, space, у, н, ц, и, и, end text

Превръщане на унциите във фунтове

1, start text, space, у, н, ц, и, я, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, ф, у, н, т, end text
За да превърнем унциите във фунтове, разделяме броя на унциите на числото start color #1fab54, 16, end color #1fab54.
Пример:
start color #ff00af, 112, end color #ff00af, start text, space, у, н, ц, и, и, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 112, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 112, end color #ff00af, colon, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 7, end color #6495ed, start text, space, ф, у, н, т, а, end text
Искаш ли да научиш повече за преминаването между фунтове и унции? Виж това видео.

Упражнения 2: Преобразуване на мерни единици за тегло

Задача 2A
  • Електричен ток
Превърни.
9 фунта equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
унции

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж тези упражнения:
Превръщане на по-големи мерни единици в по-малки
Преминаване от една към друга мерна единица

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.