If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преобразуване на една мерна единица за време в друга (секунди, минути и часове). Преговор.

Преговори колко е продължителността на секундата, на минутата и на часа и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Единици за време

Единиците за време измерват колко дълго продължава нещо. Например колко секунди можеш да задържиш дъха си или колко минути продължава любимият ти филм?

Каква е продължителността на различните единици?

Една секунда е кратък период от време. Отнема 1 една секунда да включиш осветлението или да отвориш вратата на хладилника.
Една минута е равна на 60 секунди. Отнема 1 минута да си измиеш зъбите.
Един час е равен на 60 минути. Извънкласните дейности (гимнастика, уроци по пиано, тренировка по футбол) често траят около 1 час.
Искаш да научиш повече за мерните единици за време? Виж това видео.

Упражнения 1: Измерване на времето

Задача 1A
  • Електричен ток
Определи най-подходящата единица да се измери времето, необходимо за изпичането на една тава курабийки.
Избери един отговор:

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Преобразуване на по-големи мерни единици в по-малки мерни единици

1, start text, space, м, и, н, у, т, а, end text, equals, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, start text, space, с, е, к, у, н, д, и, end text
1, start text, space, ч, а, с, end text, equals, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, start text, space, м, и, н, у, т, и, end text
За да превърнем по-големи мерни единици в по-малки мерни единици, умножаваме броя на по-големите мерни единици по start color #1fab54, 60, end color #1fab54.
Пример: Превръщане на часове в минути
1, start text, space, ч, а, с, end text, equals, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, start text, space, м, и, н, у, т, и, end text
start color #11accd, 6, end color #11accd, start text, space, ч, а, с, а, end text, equals, start color #11accd, 6, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, equals, 360, start text, space, м, и, н, у, т, и, end text

Превръщане на по-малки мерни единици в по-големи мерни единици

За да превърнем по-малки мерни единици в по-големи мерни единици, разделяме броя на по-малките единици на start color #1fab54, 60, end color #1fab54.
1, start text, space, с, е, к, у, н, д, а, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, м, и, н, у, т, и, end text
1, start text, space, м, и, н, у, т, а, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, ч, а, с, end text
Пример: Превръщане на секунди в минути
1, start text, space, с, е, к, у, н, д, а, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, м, и, н, у, т, и, end text
start color #ff00af, 30, end color #ff00af, start text, space, с, е, к, у, н, д, и, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 30, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #6495ed, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, end color #6495ed, start text, space, м, и, н, у, т, а, end text
Искаш да научиш повече за мерните единици за време? Виж това видео.

Упражнения 2: Превръщане на мерни единици за време

Задача 2A
  • Електричен ток
Превърни.
11 минути equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
секунди

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж тези упражнения:
Превърни по-големи мерни единици в по-малки мерни единици
Превръщане между мерните единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.