If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Американски единици за обем (чаша, пинта, кварта и галон)

Преговори колко е обемът на чашата, пинтата, квартата и галона и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Имперски мерни единици за обем. Обобщение.

ЧашиПинтиКвартиГалони
16841
42114
211218
11214116

Какво е обем?

Обемът измерва вместимостта. Например обемът на една купа е големината на пространството, което се съдържа в купата или например колко вода е необходима, за да се запълни купата.
В имперската система за измерване, която се използва в САЩ, най-разпространените единици за обем са чаша, пинта, кварта и галон.

Колко голяма е всяка от имперските мерни единици за обем?

Кутия сок съдържа приблизително 1 чаша течност (близо 250 милилитра).
Пинтата е равна на 2 чаши. Малка бутилка вода съдържа приблизително 1 пинта (около половин литър) от течността.
Квартата е равна на 2 пинти. Голяма опаковка шампоан съдържа приблизително 1 кварта (почти един литър) от течността.
Галонът е равен на 4 кварти. Голяма туба с мляко съдържа приблизително 1 галон (почти 4 литра) от течността.
Искаш ли да научиш повече за имперските единици за обем? Виж това видео.

Задачи за упражнение 1: Измерване на обем

Задача 1A
Определи по-подходящата мерна единица за измерване обема на чаша портокалов сок.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение,

Преобразуване на по-големи мерни единици в по-малки мерни единици

1 пинта=2 чаши
1 кварта=4 чаши
1 кварта=2 пинти
1 галон=4 кварти
За да превърнем по-големи мерни единици в по-малки мерни единици, умножаваме броя по-големи единици по зеления коефициент за превръщане за съответната по-малка единица.
Пример: Превръщане на галони в кварти
1 галон=4 кварти
2 галона=24=8 кварти
Пример: Превръщане на пинти в чаши
1 пинта=2 чаши
8 пинти=82=16 чаши

Превръщане на по-малки мерни единици в по-големи мерни единици

1 чаша=12 пинта
1 пинта=12 кварта
1 кварта=14 галон
За да превърнем по-малки мерни единици в по-големи, разделяме броя по-малки единици на виолетовия коефициент на превръщане за съответните по-големи единици.
Пример: Превръщане на пинти в кварти
1 пинта=12 кварта
12 пинти=122=12:2=6 кварти
Искаш да научиш повече за превръщането на една мерна единица за обем в друга? Виж това видео.

Задачи за упражнение 2: Превръщане на една мерна единица за обем в друга

Задача 2A
Превърни.
5 кварти =
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
чаши

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж тези упражнения:
Превръщане на по-големи мерни единици в по-малки
Преминаване от една мерна единица към друга

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.