If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Таблици за стойностите на цифрите според мястото им в числото

Научи как да използваш таблица за стойностите на цифрите според мястото им в числото и да разделяш на части числата.

Видео транскрипция

В това видео ще разсъждаваме върху таблици със стойностите на цифрите в числата, които понякога се наричат таблици на позициите на цифрите. В предишни уроци вече сме разглеждали стойностите на цифрите според мястото им в числото, както и таблици, които показват стойностите на цифрите, като това е начин да описваме числата – каква стойност има на всяка позиция и е един много удобен начин за това. Тук ни казват да използваме таблица, за да запишем числото 60 229. Това е таблица със стойностите на позициите на цифрите в числото. От нас се иска да попълним цифра, една цифра във всяка кутийка на таблицата. Всъщност те просто ни питат колко десетохиляди има? Колко хиляди? Колко стотици? Колко десетици? Колко единици? Както винаги, би било хубаво да опиташ самостоятелно, преди да решим задачата заедно. Така че защо не поставиш видеото на пауза и на някакво листче да запишеш колко десетохиляди има в числото 60 229. Колко хиляди има? Колко стотици? Колко десетици? Колко единици? Добре, сега да го решим заедно. Можем да започнем отляво, от мястото на десетохилядите. Тук отдясно е мястото на единиците. После е мястото на десетиците. Само да го напиша по-старателно. Това са единици, десетици, стотици, хиляди и десетохиляди. Виждаме, че тук имаме шест десетохиляди. В тази кутийка ще напишем шест. Имаме шест десетохиляди. Колко хиляди имаме след това? Отиваме на съседното място вдясно. Това е интересно. Тук виждаме ясно, че имаме нула хиляди. Значи нула хиляди. Може би тук ще попиташ: "Как произнасяме числото 60 229? Нямаме ли 60 хиляди?" Да, така е, но това вече го отразихме като шест десетохиляди. Шест десетохиляди са шестдесет хиляди. На мястото на хилядите няма да пишем нищо. После отиваме на мястото на стотиците. Виждаш, че тук имаме две стотици, след което отиваме на мястото на десетиците. Тук съм писал малко върху него, но трябва да запишем две десетици. И накрая, но не по значение, имаме девет единици. Готово. Целта на това видео е да свикнеш с този формат на записване с таблица на стойностите на цифрите в числата, като всичко това е един подреден начин да запишем какви стойности има на всяка позиция в едно такова число.