If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Записване на числа с думи и със стандартен запис

Записване на цели числа с думи и представяне на записани с думи числа със стандартен запис.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще упражним записване на големи числа по различни начини. Например, нека е дадено следното число – аз няма да го произнасям нарочно. Това число ето тук. Искам да помислим как можем да го изразим с думи. Препоръчвам ти да поставиш видеото на пауза и да опиташ да отговориш самостоятелно, преди да го направим заедно. Ако вземеш лист хартия и го напишеш, как ще запишеш това число? Добре, сега да го разгледаме заедно. Преди да напиша числото с думи, ще направя таблица със стойностите на цифрите, защото това може да ни помогне да видим как точно да представим числото. Само да си припомним, ако не са ти познати таблиците за позициите на цифрите в числата – представи си, че всяка колонка представлява различна позиция, като от дясно наляво са единиците, следват десетиците, хилядите, десетохилядите. Десетохилядите ще бъдат ето тук. Тук ще е мястото на хилядите. Това са десетохиляди, хиляди. Понякога можеш да видиш записано това. Това е мястото на стотиците. Това е мястото на десетиците. Това е мястото на единиците. Колко десетохиляди има? Всъщност хайде да започнем от мястото на единиците. Колко единици имаме? Виждаме това ето тук. Имаме пет единици. Колко десетици имаме? Виждаме го ето тук. Имаме нула десетици. Колко стотици имаме? Виждаме ги ето тук – това са шест стотици. Колко хиляди има? Отиваме на мястото на хилядите и виждаме, че има две хиляди. После колко десетохиляди има? Виждаме го ето тук. Имаме осем десетохиляди. И след като представихме числото по този начин, да го запишем с думи. Не е задължително да правиш това всеки път. Но искам просто да съм сигурен, че познаваш всеки един възможен начин за разсъждение. Можеш да кажеш осем десетохиляди, две хиляди, шест стотици и пет единици. Но обикновено не се произнася точно по този начин. Прието е да се казва осемдесет и две хиляди, шестстотин и пет. Ще го запиша по този начин. Когато в английския език числото се записва с думи, то се поставят запетаи навсякъде, където има такива при записване на числото в стандартен вид – ето тук (посочва на екрана). Забележка: У нас при записване на числата в стандартен вид всеки три позиции се разделят с интервал, а при записване с думи не се използват запетаи. Така че ще назовем тази част отляво като осемдесет и две хиляди – ще го запиша. Осемдесет и две хиляди. После тук оставяме запетая (а у нас – интервал). Осемдесет и две хиляди, а после имаме шестстотин, после няма десетици, значи е шестстотин и пет. Ако тук имаше една десетица, това щеше да е шестстотин и петнадесет, но това е просто шестстотин и пет. Ще го напиша с различен цвят. Ще използвам този син цвят. Значи осемдесет и две хиляди, после шестстотин и пет. Готово! Да видим още един пример. Сега ще запиша едно число с думи и искам да го запишеш в стандартен вид. Числото е петдесет хиляди шестстотин тридесет и едно. Искам да го запишеш в стандартен вид. Просто напиши числото и остави интервал на подходящото място. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно. Добре, сега да го решим заедно. Първата част – петдесет хиляди, можем да го запишем по този начин, всъщност ще запиша позициите на цифрите в числото – тук е мястото на десетохилядите, това е мястото на хилядите, на стотиците, на десетиците и единиците. Петдесет хиляди, значи петдесет 1000, можем да ги запишем ето така, това са пет десетохиляди, пет 10 000 или можем да кажем 50 (петдесет) хиляди. После казват шестстотин тридесет и едно. Това са шест стотици, цифрата на стотиците е шест, после тридесет и едно е е три десетици и една единица. Това са три по 10 и 1, или тридесет и едно, 31. Разбира се, ако искаш да поставиш интервал някъде, (в английския поставят запетая) на всеки три места оставяме интервал, тръгваме от дясно наляво, поставяме интервал между стотиците и хилядите. Готово! Числото е 50 631. Това е числото в стандартен вид.