If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приблизително изчисляване на произведения на двуцифрени числа

Сал прави приблизителни пресмятания, за да намери приблизителната стойност на произведенията на двуцифрени числа.

Видео транскрипция

Дадено е: Въпросителен знак, приблизително равно – този вълнообразен знак за равенство ето тук, който означава приблизително равно на, а не точно равно, 44 по 78. Единият начин да разглеждаме това е: приблизително на колко е равно 44 по 78? Това означава, че трябва да го сметнем приблизително. Препоръчвам ти да поставиш видеото на пауза и да помислиш как можеш да сметнеш приблизително колко е 44 по 78. Пак повтарям – не е нужно да го сметнеш точно, трябва само приблизително. Помисли кой от тези предложени отговори е най-близък до твоя приблизителен отговор. Сега да го сметнем заедно. За мен най-добрият начин да го сметна приблизително е да си кажа: "Мога ли да закръгля тези числа, да ги заместя с приблизително равни на тях?" Когато помисля на какво са равни приблизително числата, аз търся числа, с които е по-лесно да се сметне произведението наум. Например 44 е доста близко до 40, така че си казвам: "44 е приблизително равно на 40, така че ще приема, че 44 е приблизително равно на 40." После за 78 си казвам, че то е доста близо до 80. Значи това произведение е приблизително равно на 40 по 80, което е доста лесно. Може би вече се досещаш, че четири по осем е равно на 32, а после имаме четири десетици и осем десетици, така че това е четири по осем, по десет, по десет. Но ако това, което казах току-що те обърква, можем да го разгледаме и по следния начин. 40 по 80 е същото като четири по десет, това е 40, по осем по десет, което е 80. Това е равно на – ще разместя множителите, което е позволено при умножението, и това е равно на четири по осем, по десет, по десет, четири по осем е 32, 10 по 10 е 100. Значи това е равно на 32 стотици или е равно на 3200, което е 32 стотици. Значи това е този отговор ето тук. Това не е точно равно на 44 по 78, но е приблизително равно, което е удобно. Понякога в живота ти е нужно да имаш груба представа за стойността на нещо. Понякога, дори когато търсиш точното произведение, можеш наум да направиш проверка дали резултатът е логичен. Да кажем, че искаш да намериш, че искаш да умножиш някакво число, което е близко до 20, и си казваш: "Чакай малко. Когато умножавам 40 по 80, това е приблизително 3200. Някъде има грешка." Така че това помага за правене на проверки.