Текущ час:0:00Обща продължителност:0:56

Видео транскрипция

Сложи седем катерички в сивото поле. Една, две, три, четири, пет, шест, седем катерички. Сложих седем катерички в полето. Доста е забавно. Нека да продължим. Сложи четири катерички в полето. Това е дори по-лесно от предишната задача. Една, две, три, четири. Просто кликвам върху катеричката и я пускам в полето. Надявам се ще видим и други животни. Ето – коне. Сложи девет коня в сивото поле. Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет коня. Доста е забавно.