Започни

Въведение в събирането на отрицателни числа
Научи как да събираш отрицателни числа. В края на този урок ще можеш да решаваш задачи като 4 + (-7) с лекота!
Започни да учиш