Основно съдържание

Геометрия

Упражнения
Радиус и диаметърОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Дължина на окръжностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на кръгОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на части от окръжностиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Изследване на оразмерени копияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съответстващи страни и точкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на оразмерени копияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Оразмерен множител в оразмерени чертежиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Чертежи в мащабОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Чертане на чертежи в мащабОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Свързване на чертежи в мащаб с лицеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Геомтричните фигури са навсякъде около нас. Светът е построен с тях. В тази поредица от уроци и упражнения ще се запознаете с Евклидовата геометрия и термини като отсечки, мащабно чертаене, части на окръжност, площ, обем, ъгли и геометрични фигури.