If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ъгли, които се допълват до 90 и 180 градуса - преговор

Преговори основното за допълващи се и прилежащи ъгли и опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Допълващи се до 90 градуса ъгли

Допълващите се до 90 градуса ъгли са два ъгъла със сбор 90.

Допълващи се до 180 градуса ъгли

Допълващи се до 180 градуса ъгли са два ъгъла със сбор 180. Често срещан случай е, когато те лежат от една и съща страна на дадена права линия.
Искаш ли да научиш повече за допълващите се и прилежащите ъгли? Виж това видео.

Задачи за упражнение 1: Определи ъглите, допълващите се до 90 и до 180 градуса

Задача 1A
Какво е отношението между AXY и YXB?
Всички отсечки, които изглеждат прави, са прави.
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 2: Намери неизвестната мярка на ъгъла

Задача 2A
Ако AOC е прав ъгъл и AOB=79, колко е BOC?
Забележка: Ъглите може да не са начертани в съответния мащаб.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.