If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Лице на кръг: преговор

Преговори основното за лице на кръг и опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Лице на кръг

Лицето на един кръг е площта, която той покрива. Можем да разглеждаме това и като общата площ на пространството вътре в кръга.
За да намерим лицето на един кръг, можем да използваме следната формула:
Лице на кръга=πрадиус2
Искаш ли да преговориш изразите, свързани с кръга (като пи, радиус и диаметър)? Виж тази статия или това видео.
Искаш ли да научиш повече за намиране на лицето на кръга? Виж това видео.

Пример 1: Намиране на лице, когато е даден радиусът

Намери лицето на кръг с радиус 5.
Формулата за лице на кръг е:
A=πr2
A=π52
A=π25
Можем да спрем до тук и да напишем отговора си като 25π. Или можем да въведем 3,14 за π и да умножим.
A=3,1425
A=78,5 квадратни единици
Лицето на кръга е 25π квадратни единици или 78,5 квадратни единици.

Пример 2: Намиране на лице, когато е даден диаметърът

Намери лицето на кръг с диаметър 16.
Първо нека намерим радиуса:
r=d2r=162r=8
Сега можем да намерим лицето.
Формулата за лице на кръг е:
A=πr2
A=π82
A=π64
Можем да спрем дотук и да напишем отговора си като 64π. Или можем да въведем 3,14 за π и да умножим.
A=3,1464
A=200,96 квадратни единици
Лицето на кръга е 64π квадратни единици или 200,96 квадратни единици.

Упражнения

Задача 1
Намери лицето на кръг с радиус 7.
Въведи точен отговор по отношение на π или използвай 3,14 за π и въведи отговора си като десетична дроб.
единици2

Искаш ли да опиташ с още няколко задачи за лице на кръг? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.