If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за обем и лице на повърхнини

Задача

От един магазин за бонбони на име "Захар" построили гигантско захарно кубче от дърво, което виси на входа на магазина. Необходими били 54 фута2 материал за построяването на кубчето.
Какъв е обемът на гигантското захарно кубче?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
фута3