Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Текстови задачи за чертеж в мащаб

Използвай чертежи в мащаб, за да решиш задачи с контекст от реалността.  

Задача за упражнение 1: Две фигури

Задача 1
Фигура A е оразмерен образ на фигура B.
Каква е стойността на x?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4

Задача за упражнение 2: Карта

Задача 2
Александър чертае карта на Федералния триъгълник във Вашингтон. Действителният Федерален триъгълник е с основа 3000 фута и височина 1200 фута. Александър трябва да побере чертежа на лист хартия, така че той решава да направи основата на този триъгълник 10 инча.
Какъв мащаб използва Александър?
1 инч :
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
фута
Каква е височината на триъгълника на Александър в инчове?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
инчове

Задача за упражнение 3: оразмерен модел

Задача 3
Рена изгражда оразмерен модел 1:180 на един истински замък. Моделът има правоъгълна основа, която е широка 3 фута и дълга 4 фута.
Какво е лицето на основата на действителния замък в квадратни футове?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
квадратни фута

Задача за упражнение 4: Лунно предизвикателство

Задача 4
Земята е приблизително 8000 мили в диаметър. Луната е приблизително 2000 мили в диаметър. Разстоянието между двете е приблизително 240000 мили.
Изграждаш двуизмерен оразмерен модел на Земята и Луната. Използваш окръжност с диаметър 1 инч, за да представиш Луната.
Какъв е диаметърът на Земята в инчове в модела ти?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
инча
Какво е разстоянието в модела ти между Луната и Земята в инчове?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
инча

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.