If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Чертежи в мащаб

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Мащаб на дадена карта показва, че 3 сантиметра equals, 10 километра.
Колко сантиметра от картата представляват действително разстояние от 25 километра?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
сантиметра
Заседна ли?
Заседна ли?