If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Чертежи в мащаб

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Мащаб на дадена карта показва, че 3 сантиметра =10 километра.
Колко сантиметра от картата представляват действително разстояние от 25 километра?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
сантиметра
Заседна ли?
Заседна ли?