If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:26

Определяне на коефициент на пропорционалност в чертежи

Видео транскрипция

На показания чертеж фигура В е мащабирано копие на фигура А. Трябва да определим колко е мащабиращият коефициент, (коефициентът на пропорционалност) между фигура А и фигура В. Постави видеото на пауза и опитай да го намериш самостоятелно. Тук трябва просто да сравним съответните страни и да помислим как са мащабирани. Например тази страна ето тук съответства на тази страна ето тук на фигура В. Тук имаме дължина две, а ето тук дължината е едно, две, три, четири, пет, шест. Изглежда, че тази страна е увеличена с коефициент три. Ако фигура В наистина е мащабирана версия на фигура А, тогава всички страни трябва да са мащабирани с коефициент три. Можем да проверим това. Не е нужно да го правим за всички страни. В условието е казано, че това са мащабирани копия, но можем да проверим дали това е така. Например тази страна ето тук съответства на тази основа ето тук. Тази страна има дължина три единици. Ако я мащабираме с коефициент три, трябва да умножим тази дължина по три и ще получим дължина девет единици. Да видим дали това е така. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет единици. Виждаш, че можем да сме напълно сигурни, че фигура В е мащабирана версия на фигура А и мащабиращият коефициент е 3.