Основно съдържание

Раздел: Отрицателни числа: събиране и изваждане

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1800 точки за майсторство!

За този урок

Нека съберем и извадим отрицателни числа и видим как абсолютните стойности могат да бъдат използвани за намирането на разстояние между които и да било две числа на числовата ос.