If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Събиране и изваждане на отрицателни числа: текстови задачи

Задача

Ученическият съвет на гимназия "Харчим твърде много" организира училищни танци. Таблицата по-долу показва бюджета за танците.
Бюджет за училищните танци
АртикулНабрани средстваРазходи
Билети за танците300 долара
Ди Джей Дениminus, 250 долара
Украсаminus, 100 долара
Каква е очакваната печалба на ученическия съвет?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
долара
Заседна ли?
Заседна ли?