Основно съдържание

Отрицателни числа: умножение и деление

Упражнения
Делене на нулаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи се да умножаваш и делиш отрицателни числа. Веднъж като се научиш основите, ще преразгледаме дроби, степенни показатели и ред на действията, но този път с отрицателни числа!