Основно съдържание

Отрицателни числа: умножение и деление

Учи
Умножаване на положителни и отрицателни числаДеление на положителни и отрицателни числаЗащо отрицателно по отрицателно има смисълЗащо отрицателно по отрицателно е положителноУмножение на отрицателни числа (преговор)Деление на отрицателни числа (преговор)
Упражнения
Знаци на изразиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на отрицателни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнения в една стъпка с отрицателни числа (умножение и деление)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Тълкуване на умножение и деление на отрицателни числа
Упражнения
Умножение и деление на отрицателни числа: текстови задачиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Отрицателни знаци при дробитеОпростяване на смесени дробиИзрази с рационални числа
Упражнения
Отрицателни знаци при дробитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Опрости смесените дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Умножение на положителни и отрицателни дробиДелене на отрицателни дробиДеление на смесени числа
Упражнения
Умножение на положителни и отрицателни дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Делене на положителни и отрицателни дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на смесени числа с отрицателниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Степени при отрицателни основи0-ва и 1-ва степенЧетни и нечетни отрицателни числа1 и -1 на различни степениЗадачи за упражнение със знак на изразиСтепенуване на нулата
Упражнения
Степени с основи цели числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Степени с отрицателни основи на дробитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнение за знаци на изразиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Защо делението на нула е неопределено
Упражнения
Делене на нулаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Какво е ред на действиятаРешен пример: ред на действията (PEMDAS)Ред на действията (пример)Ред на действията преговор
Упражнения
Подреди действията с отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Еквивалентни изрази с отрицателни числа (умножение и деление)
Упражнения
Еквивалентни изрази с отрицателни числа (умножение и деление)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи се да умножаваш и делиш отрицателни числа. Веднъж като се научиш основите, ще преразгледаме дроби, степенни показатели и ред на действията, но този път с отрицателни числа!