Основно съдържание
Редът на действията е набор от правила за това, как да изчисляваме изрази. Те са, за да сме сигурни, че всеки ще получи еднакъв отговор. Много хора запомнят реда на действията като PEMDAS (на бълг. ССУДСИ) (скоби, степенни показатели, умножение/деление и събиране/изваждане).
Сортирай по: