Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Правилни твърдения

Задача

Компанията за тестени изделия "Вкусни лакомства" задала на произволна извадка от 100 ученика от горните класове в гимназия Риджмънт въпроса: “Шоколадови или маслени "Вкусни лакомства" предпочитате?” Всеки от запитаните трябвало да посочи един от двата отговора, като 42% казали, че предпочитат шоколадови.
Въз основа на тези данни, кои от следните заключения са верни?
Избери един отговор: