If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:34

Видео транскрипция

В задачата се пита за коя таблица коефициентът на пропорционалност между у и х е равен на 0,6. Постави видеото на пауза и опитай да отговориш. Само да припомня, че коефициентът на пропорционалност между у и х можем да представим като у равно на някакъв коефициент по х. у е пропорционално на х. Този коефициент k е коефициентът на пропорционалност. Така че, ако това тук е 0,6, тогава в таблицата ни или в таблица, в която коеффициентът на пропорционалност е 0,6, у трябва да е равно на 0,6 по х за всяка наредена двойка (х;у). Да разгледаме предложените отговори. Седем равно ли е на 0,6 по 4? Не, 7 е по-голямо от четири. 0,6 по 4 е равно всъщност на 2,4, така че в тази таблица определено коефициентът на пропорционалност не е 0,6. Всъщност в тази таблица дори нямаме пропорционална зависимост. В първия случай умножаваме по 7/4. После умножаваме по 10/6, което е равно на 5/3. Тук умножаваме по 13/8, така че коефициентът не е един и същ за всяка двойка числа. Това дори не е пропорционална зависимост. Да разгледаме отговор В. За да получим 2,4 от 4 трябва да умножим по 0,6. Но това не е достатъчно, за да кажем дали това наистина е пропорционална зависимост. Трябва да бъде 0,6 за всички редове. Да проверим. 9 по 0,6 дава 5,4. 9 по 6 е 54, но тук имаме 9 по 6/10. Това е 54 делено на 10, което е 5,4. Да видим, 14 по 6 е 84. Значи 14 по 6/10 ще бъде 8,4, разбира се. Изглежда това е верният отговор. Можем да проверим, че последният отговор не е верният. Да видим – за да отидем от 3 до 2 трябва да умножим по 2/3. После тук, отново, умножаваме по 2/3. На третия ред отново умножаваме по 2/3. Тук имаме пропорционална зависимост, но коефициентът на пропорционалност тук е 2/3, който, ако го представим като десетична дроб, ще бъде 0,6 в период. 2/3 е равно на 0,6 в период. Значи това е пропорционална зависимост, но коефициентът на пропорционалност е различен от този в условието. Избираме отговор В.