Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Коефициент на пропорционалност от таблици

Определяне на коефициенти на пропорционалност чрез разглеждане на таблици със стойности.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В задачата се пита за коя таблица коефициентът на пропорционалност между у и х е равен на 0,6. Постави видеото на пауза и опитай да отговориш. Само да припомня, че коефициентът на пропорционалност между у и х можем да представим като у равно на някакъв коефициент по х. у е пропорционално на х. Този коефициент k е коефициентът на пропорционалност. Така че, ако това тук е 0,6, тогава в таблицата ни или в таблица, в която коеффициентът на пропорционалност е 0,6, у трябва да е равно на 0,6 по х за всяка наредена двойка (х;у). Да разгледаме предложените отговори. Седем равно ли е на 0,6 по 4? Не, 7 е по-голямо от четири. 0,6 по 4 е равно всъщност на 2,4, така че в тази таблица определено коефициентът на пропорционалност не е 0,6. Всъщност в тази таблица дори нямаме пропорционална зависимост. В първия случай умножаваме по 7/4. После умножаваме по 10/6, което е равно на 5/3. Тук умножаваме по 13/8, така че коефициентът не е един и същ за всяка двойка числа. Това дори не е пропорционална зависимост. Да разгледаме отговор В. За да получим 2,4 от 4 трябва да умножим по 0,6. Но това не е достатъчно, за да кажем дали това наистина е пропорционална зависимост. Трябва да бъде 0,6 за всички редове. Да проверим. 9 по 0,6 дава 5,4. 9 по 6 е 54, но тук имаме 9 по 6/10. Това е 54 делено на 10, което е 5,4. Да видим, 14 по 6 е 84. Значи 14 по 6/10 ще бъде 8,4, разбира се. Изглежда това е верният отговор. Можем да проверим, че последният отговор не е верният. Да видим – за да отидем от 3 до 2 трябва да умножим по 2/3. После тук, отново, умножаваме по 2/3. На третия ред отново умножаваме по 2/3. Тук имаме пропорционална зависимост, но коефициентът на пропорционалност тук е 2/3, който, ако го представим като десетична дроб, ще бъде 0,6 в период. 2/3 е равно на 0,6 в период. Значи това е пропорционална зависимост, но коефициентът на пропорционалност е различен от този в условието. Избираме отговор В.