If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на графики на пропорционални връзки

Работен пример за интерпретиране на графики на пропорционални отношения (зависимости).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието на задачата се казва, че пропорционалната зависимост между броя работни часове на един търговски обект и общите разходи за електричество са показани на дадената графика. "Кои твърдения за дадената графика са верни? Избери всички верни отговори." Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно. Добре, сега да решим задачата заедно. Преди изобщо да разгледаме предложените отговори, ще направя анализ на графиката. Това е пропорционална зависимост. Знаем, че общите разходи – ще го запиша ето тук: общите разходи са равни на някакъв коефициент на пропорционалност по броя на работните часове. Можем даже да намерим кой е този коефициент на пропорционалност, защото ни е дадена тази точка А. Знаем, че когато часовете са 4, когато тук стойността е 4, общите разходи са 120 долара. Колко по 4 дава 120? Коефициентът k е равен на 30, защото 30 по 4 е равно на 120. Можем да запишем тази пропорционална зависимост, където общите разходи са равни на коефициента на пропорционалност, който е 30, по броя на работните часове. Да разгледаме предложените отговори, като можем да изберем повече от един, които описват вярно тази зависимост. Отговор А: "Координатата у на точка А – точка А е с координати (4; 120), значи координатата у е 120 – това е общият разход, когато работните часове са 4. "Координатата у на точка А представлява общия разход за електричество, когато работните часове са 4." Да, това е точно... или много близко до това, което казахме, така че този отговор ми харесва. "Общият разход за електричество е 35 долара, когато имаме един работен час." Да намерим един час на хоризонталната ос. Това тук е общият разход. Може би ще кажеш, че сметката е доста близо до 35 долара, но затова беше полезно да запишем тази зависимост ето тук, защото виждаме, че общият разход е равен на 30 по броя на работните часове. Общият разход тук трябва да е 30, а не 35. Това изглежда почти по средата между 20 и 40, но е малко по-близо до 40. Значи това твърдение не е вярно. Няма да изберем варианта "Никое от горните", защото по същество избрахме един от отговорите. И задачата е решена.