Основно съдържание

Изрази, уравнения и неравенства

Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за майсторство!

За този урок

Дайте ни още алгебра! Нека научим как да манипулираме изрази и решаваме уравнения и неравенства.