Основно съдържание

Изрази, уравнения и неравенства

За този урок

Дайте ни още алгебра! Нека научим как да манипулираме изрази и решаваме уравнения и неравенства.