Основно съдържание

Аритметични операции

Упражнения
Деление на цели числа като 56÷35 и получаване на десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Деление на дроби с цели числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Делене на цели числа на дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на смесени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за деление на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Най-същественият дял от математиката са аритметичните действия. Те се състоят от събиране, изваждане, умножение и делене на числа. Искаме да се обзаложим, че извършването на тези операции с цели числа, е като парче торта, но сега ще смесим тези числа с десетични числа и дроби. Ще представим също и идеята за степенните показатели, тъй като те ще станат много по-важни, докато се придвижваме по-нататък. Така че, подострете този молив и се отпусни в стола си, ще отидем на разходка!