If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Аритметични операции

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Изваждане на десетични дроби: десетиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Упражнения
Деление на цели числа като 56÷35 и получаване на десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Упражнения
Деление на дроби с цели числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Делене на цели числа на дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на смесени числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за деление на дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2500 точки за майсторство!

За този урок

Най-същественият дял от математиката са аритметичните действия. Те се състоят от събиране, изваждане, умножение и делене на числа. Искаме да се обзаложим, че извършването на тези операции с цели числа, е като парче торта, но сега ще смесим тези числа с десетични числа и дроби. Ще представим също и идеята за степенните показатели, тъй като те ще станат много по-важни, докато се придвижваме по-нататък. Така че, подострете този молив и се отпусни в стола си, ще отидем на разходка!