Основно съдържание

Данни и статистика

Упражнения
Загряване с набори от данниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на таблици на честотатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на точкови диаграми и таблици с честотиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Статистически въпросиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Създаване на хистограмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на хистограмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В статистиката се опитваме да намерим смисъл в света чрез събирането, организирането, анализирането и представянето на голямо количество данни. Например, може да проучиш приятелите си относно това, кое телевизионно предаване е най-популярно, но малкият размер на извадката няма да ти даде вярна представа за това, което ВСИЧКИ шестокласници обичат да гледат. За да направиш това, трябва да изследваш смесена част от учениците от цялата страна и от всякакъв произход. Тогава данните могат да бъдат статистически анализирани, за да дадат по-правилна картина за това, кое телевизионно предаване е най-известно. Така че, нека се потопим в обсъждането на статистиката, включително и графиките от типа "кутия" и "мустаци", стълбовидните графики, пиктограми, линейни графики и точкови графики.