Основно съдържание

Данни и статистика

Упражнения
Загряване с набори от данниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Създаване на таблици на честотатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Създаване на точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Разчитане на точкови диаграми и таблици с честотиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Упражнения
Статистически въпросиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Упражнения
Създаване на хистограмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Разчитане на хистограмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2200 точки за майсторство!

За този урок

В статистиката се опитваме да намерим смисъл в света чрез събирането, организирането, анализирането и представянето на голямо количество данни. Например, може да проучиш приятелите си относно това, кое телевизионно предаване е най-популярно, но малкият размер на извадката няма да ти даде вярна представа за това, което ВСИЧКИ шестокласници обичат да гледат. За да направиш това, трябва да изследваш смесена част от учениците от цялата страна и от всякакъв произход. Тогава данните могат да бъдат статистически анализирани, за да дадат по-правилна картина за това, кое телевизионно предаване е най-известно. Така че, нека се потопим в обсъждането на статистиката, включително и графиките от типа "кутия" и "мустаци", стълбовидните графики, пиктограми, линейни графики и точкови графики.