If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на диаграма тип кутия

Задача

Намери интерквартилния размах (ИКР) на данните в диаграмата тип кутия отдолу.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
 см
Дадена е диаграма тип кутия, озаглавена "Дъжд в различни градове във Виетнам в сантиметри". Хоризонталната ос е означена от 0 до 10 със стъпка 0,5. Левият мустак се простира от 3,5 до 5,5. Кутията се простира от 5,5 до 7 и е разделена на 2 части от вертикална отсечка при 6. Десният мустак се простира от 7 до 7,5. Всички стойности са приблизителни.