If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средноаритметичната стойност като точка на баланс

Виж как можем да разглеждаме средноартиметичната стойност като балансираща точка на разпределението на данните.
Знаеш как да намираш средноаритметичната (средната) стойност, като събереш числата и разделиш на броя им. В този урок ще разглеждаме средната стойност като точка на баланс. Да започваме!

Част 1: Намери средната стойност

Намери средната стойност на {5;7}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Намери средната стойност на {5;6;7}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Интересно! В първите две задачи данните са "балансирани" около числото 6. Опитай следващата задача без да събираш и делиш. Вместо това, помисли за това как числата са балансирани около средната стойност.
Намери средната стойност на{1;3;5}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Забележи как 1 и 5 са "балансирани" от двете страни на 3:
Намери средната стойност на {4;7;10}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Можеш ли да видиш как данните са винаги балансирани около средната стойност? Нека опитаме още една задача!
Намери средната стойност на {2;3;5;6}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Част 2: Нов начин да разглеждаме средната скорост

Може би забеляза в Част 1, че е възможно да намерим средната стойност без да намираме общия сбор за някои малки множества от данни.
Ключова идея: Можем да мислим за средната стойност като за точката на баланс , което е засукан начин да кажем, че общото разстояние от средната стойност до данните под нея е същото като общото разстояние от средната стойност до тези над нея.

Пример

В Част 1 намерихме, че средната стойност на {2;3;5;6} е 4. Можем да видим, че общото разстояние от средната стойност до данните под нея е равно на общото разстояние от средната стойност на тези над нея, защото 1+2=1+2:

Въпроси за размисъл

Какво е общото разстояние под средната стойност в този пример?
Избери един отговор:

Какво е общото разстояние над средната стойност в този пример?
Избери един отговор:

Част 3: Винаги ли средната стойност е точката на баланса?

Да! Винаги е вярно, че общото разстояние под средната стойност е равно на общото разстояние над нея. Понякога се случва този факт да се вижда по-ясно в някои множества от данни.
Например нека разгледаме множеството {2;3;6;9}.
Ето как да пресметнем средната стойност:
2+3+6+94=5
И можем да видим, че общото разстояните под средната стойност е равно на общото разстояние под нея, защото 2+3=1+4:

Част 4: Упражнение

Задача 1

Коя от следните прави представя средната стойност на точките по-долу?
Избери един отговор:

Задача 2

Коя от следните прави представя средната стойност на точките по-долу?
Избери един отговор:

Задача с повишена трудност

Средната стойност на четирите данни е 5. Три от четирите данни и средната стойност са изобразени по-долу.
Коя е четвъртата точка от данните.
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.