Основно съдържание
Разучи как можем да разглеждаме средната стойност като балансираща точка на разпределението на данните.