If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на точкови диаграми и таблици с честоти

Задача

Точковата диаграма представя броя играчи на всяка маса в зала "Бинго". Всяка точка е различна маса.
Показана е една точкова диаграма, като на хоризонталната ос е означен броят на играчите, с означения от 0 до 8, със стъпка 1. Броят на точките над всяка стойност е както следва: 0, 2; 1, 2; 2, 2; 3, 5; 4, 2; 5, 1; 7, 1.
Колко са масите в залата?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
маси
Заседна ли?
Заседна ли?